Arter pr klynge

Grafen viser antallet af forskellige arter der er fundet på klyngerne.

På landsplan er der i alt fundet 4908 forskellige arter.