Biowide
(Biodiversity in Width and Depth)

I samarbejde med de to store danske naturhistoriske museer og Københavns Universitet har Aarhus Universitet i 2014 indledt et stort og ambitiøst biodiversitetsprojekt.

Projektet hedder Biowide (Biodiversity in Width and Depth) og er støttet af Villum-fonden. Formålet er at skabe ny viden om - og engagement i - Danmarks biodiversitet. Det vil vi gøre ved at gå i dybden med biodiversiteten på 130 lokaliteter fordelt over Danmarks terrestriske naturtyper. Vi vil finde og bestemme svampe, planter, mosser, laver og smådyr i et samarbejde mellem dedikerede eksperter og interesserede frivillige. Som supplement til normal artskortlægning vil vi anvende genetiske metoder til at identificere den biodiversitet, som vi ikke kan kortlægge med traditionelle metoder.