Fund af truede arter

Listen viser de 265 truede arter der er fundet mindst 1 gang.

På landsplan er der i alt foretaget 47491 observationer fordelt på 4908 forskellige arter.