Observationer pr klynge

Grafen viser antallet af artsobservationer der er foretaget på klyngerne.

På landsplan er der i alt foretaget 47491 observationer.