Hyppigt fundne arter

Grafen viser de 20 hyppigst fundne arter (antal observationer pr art).

På landsplan er der i alt foretaget 47491 observationer fordelt på 4908 forskellige arter.