Arter pr lokalitet

Grafen viser antallet af forskellige arter der er fundet på lokaliteterne.

På landsplan er der i alt fundet 4908 forskellige arter.